Algemene voorwaarden

Apps die via de App Store beschikbaar worden gesteld, worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Uw licentie voor elke App is onderworpen aan uw voorafgaande aanvaarding van ofwel deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers met licentie (“Standaard EULA”), of een aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de Applicatieaanbieder (“Aangepaste EULA”), indien aanwezig. mits. Uw licentie voor een Apple-app onder deze standaard EULA of aangepaste EULA wordt verleend door Apple, en uw licentie voor elke app van derden onder deze standaard EULA of aangepaste EULA wordt verleend door de applicatieaanbieder van die externe app. Elke app die onder deze standaard EULA valt, wordt hierin de 'gelicentieerde applicatie' genoemd. De Applicatieaanbieder of Apple, indien van toepassing (“Licentiegever”) behoudt zich alle rechten voor in en op de Gelicentieerde Applicatie die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Standaard EULA.

 

a. Licentieomvang: Licentiegever verleent u een niet-overdraagbare licentie om de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken op alle Apple-producten die u bezit of beheert en zoals toegestaan ​​door de Gebruiksregels. De voorwaarden van deze Standaard EULA zijn van toepassing op alle inhoud, materialen of diensten die toegankelijk zijn vanaf of gekocht zijn binnen de Gelicentieerde Applicatie, evenals upgrades geleverd door Licentiegever die de oorspronkelijke Gelicentieerde Applicatie vervangen of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een Aangepaste EULA. Behalve zoals bepaald in de Gebruiksregels, mag u de Gelicentieerde Applicatie niet distribueren of beschikbaar maken via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt. U mag de gelicentieerde applicatie niet overdragen, herdistribueren of in sublicentie geven en, als u uw Apple-apparaat aan een derde partij verkoopt, moet u de gelicentieerde applicatie van het Apple-apparaat verwijderen voordat u dit doet. U mag de gelicentieerde toepassing, updates of enig deel daarvan niet kopiëren (behalve zoals toegestaan ​​door deze licentie en de gebruiksregels), reverse-engineeren, uit elkaar halen, proberen de broncode af te leiden, wijzigen of afgeleide werken maken van de gelicentieerde toepassing ( behalve en alleen voor zover een voorgaande beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of voor zover toegestaan ​​door de licentievoorwaarden die het gebruik van open source componenten die bij de Gelicentieerde Applicatie worden geleverd, regelen).

b. Toestemming voor het gebruik van gegevens: u stemt ermee in dat de licentiegever technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken - inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur - die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates te vergemakkelijken , productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de gelicentieerde applicatie. Licentiegever mag deze informatie gebruiken, zolang het in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om zijn producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren.

 

c. Beëindiging. Deze Standaard EULA is van kracht totdat deze door u of Licentiegever wordt beëindigd. Uw rechten onder deze standaard EULA worden automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan een van de voorwaarden ervan.

 

d. Externe dienstverlening. De Gelicentieerde Applicatie kan toegang geven tot de diensten en websites van de Licentiegever en/of derden (gezamenlijk en individueel, "Externe Diensten"). U stemt ermee in de Externe Diensten op eigen risico te gebruiken. Licentiegever is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van Externe Diensten van derden, en is niet aansprakelijk voor dergelijke Externe Diensten van derden. Gegevens die worden weergegeven door een Gelicentieerde Applicatie of Externe Dienst, inclusief maar niet beperkt tot financiële, medische en locatie-informatie, zijn alleen voor algemene informatieve doeleinden en worden niet gegarandeerd door de Licentiegever of zijn agenten. U zult de Externe Diensten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de voorwaarden van deze Standaard EULA of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Licentiegever of een derde partij. U stemt ermee in de Externe Diensten niet te gebruiken om personen of entiteiten lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen of te belasteren, en dat de Licentiegever niet verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik. Externe diensten zijn mogelijk niet in alle talen of in uw thuisland beschikbaar en zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om dergelijke Externe Diensten te gebruiken, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten. Licentiegever behoudt zich het recht voor om op elk moment toegang tot externe services te wijzigen, op te schorten, te verwijderen, uit te schakelen of op te leggen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

 

e. GEEN GARANTIE: U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE EN ALLE DIENSTEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR DE GELICENTIEERDE APPLICATIE GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE TOEPASSING EN EVENTUELE DIENSTEN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT VOOR EEN UITDRUKKELIJKE KWALITEIT , VAN RUSTIG GENOT, EN VAN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR LICENTIEGEVER OF HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE BIEDEN. INDIEN DE GELICENTIEERDE TOEPASSING OF SERVICES DEFECT BLIJVEN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

 

f. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER NIET DOOR DE WET IS VERBODEN, ZAL LICENTIEGEVER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, SCHADE VOOR BEDRIJFSVERLIES, WINSTVERLIES ENIGE ANDERE COMMERCILE SCHADE OF VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE APPLICATIE TE GEBRUIKEN, ECHTER VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS) EN ZELFS INDIEN EEN LICENTIEGEVER MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DEZE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Licentiegever jegens u voor alle schade (behalve zoals vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving in gevallen van persoonlijk letsel) het bedrag van vijftig dollar ($ 50,00) overschrijden. De voorgaande beperkingen zijn zelfs van toepassing als de hierboven genoemde remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

 

g. U mag de gelicentieerde applicatie niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, behalve zoals toegestaan ​​door de Amerikaanse wetgeving en de wetten van het rechtsgebied waarin de gelicentieerde applicatie is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de in licentie gegeven aanvraag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar landen onder embargo van de VS of (b) naar iemand op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën of het Amerikaanse ministerie van Handel geweigerde personen Lijst of entiteitenlijst. Door de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U stemt er ook mee in dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die door de Amerikaanse wet zijn verboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

 

h. De Gelicentieerde Applicatie en gerelateerde documentatie zijn "Commerciële Items", zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation", zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, voor zover van toepassing, worden de commerciële computersoftware en commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid (a) alleen als commerciële items en (b) met alleen die rechten die zijn verleend aan alle andere eindgebruikers in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten.

 

i. Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in de volgende paragraaf, zijn deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple onderworpen aan de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen. U en Apple stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het graafschap Santa Clara, Californië, om elk geschil of claim die voortvloeit uit deze Overeenkomst op te lossen. Als (a) u geen Amerikaans staatsburger bent; (b) u woont niet in de VS; (c) u heeft geen toegang tot de Service vanuit de V.S.; en (d) u ​​een staatsburger bent van een van de hieronder vermelde landen, stemt u er hierbij mee in dat elk geschil of elke claim die voortvloeit uit deze Overeenkomst wordt beheerst door het toepasselijke recht dat hieronder wordt uiteengezet, zonder rekening te houden met eventuele conflicterende wettelijke bepalingen, en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder vermelde staat, provincie of land waarvan het recht van toepassing is:

 

Als u een burger bent van een land van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn de wetten en rechtbanken van uw gebruikelijke verblijfplaats van toepassing.

 

Specifiek uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst is de wet die bekend staat als het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen.